Výročie úmrtia historika a botanika Paula Ballusa
30.04.1848
V Bratislave zomrel historik a botanik Paul Ballus, ktorý v roku 1823 vydal jeden z prvých bratislavských sprievodcov „Bratislava a jej okolie" (Presburg und seine Umgebungen).