Výročie úmrtia archivára Ferdinanda (Nándora) Knauza
26.04.1898
V Bratislave zomrel cirkevný historik a archivár Ferdinand (Nándor) Knauz, člen Uhorskej akadémie vied, bratislavský veľkoprepošt. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne.