Výročie narodenia uhorského politika
08.12.1818
V Bratislave sa narodil politik a právnik György Majláth, uhorský krajinský sudca a predseda uhorského parlamentu. Zomrel 29.3.1883 v Budapešti.