Výročie narodenia kazateľa a bojovníka proti feudalizmu
10.12.1798
V Pezinku sa narodil Pavol (Pál) Rázga, kazateľ nemeckého evanjelického zboru v Bratislave. Za účasť v maďarskom revolučnom hnutí bol 18.6.1849 obesený na Somárskom vrchu (dnes oblasť Mudroňovej ulice). Pochovaný je na Cintoríne pri Kozej bráne.