Výročie narodenia Johanna Nepomuka Hummela
14.11.1778
V Bratislave sa na dnešnej Nedbalovej ulici narodil svetoznámy hudobný skladateľ, dirigent a klavirista Johann Nepomuk Hummel, priekopník modernej klavírnej interpretácie. Jeho múzeum sa nachádza v záhradnom domčeku na Klobučníckej ulici.