Vyniesli oslobodzujúci rozsudok nad členmi tzv. bratislavskej päťky
15.11.1989
V Justičnom paláci bol vynesený oslobodzujúci rozsudok nad členmi tzv. bratislavskej päťky Hanou Ponickou, Vladimírom Maňákom a Antonom Seleckým. Miroslav Kusý dostal mierny trest.