Vo Vodných kasárňach vypukla vzbura
05.06.1918
Vo Vodných kasárňach na Rázusovom nábreží vypukla pod dojmom správ o blízkom odchode na front vzbura. Po jej potlačení odsúdil mimoriadny súd vojakov Martina Jurzu a Jána Škapíka na trest smrti zastrelením, ktorý vykonali na Bratislavskom hrade. Hrob a pomník majú na Cintoríne Slávičie údolie.