V Sieni reprezentantov prednášal hudobný skladateľ a klavirista Ferdinand Hiller
28.12.1879
V Sieni reprezentantov prednášal v prospech Hummelovho pomníka na tému U Johanna Nepomuka Hummela vo Weimare hudobný skladateľ a klavirista Ferdinand Hiller, žiak J. N. Hummela.