V Priore na Kamennom námestí spustili automat na 24-hodinový predaj potravín
30.03.1989
V Priore na Kamennom námestí spustili automat na 24-hodinový predaj potravín.