V Dóme sv. Martina kázal a Večeru Pánovu vysluhoval radikálny kalvínsky kazateľ
25.12.1619
V Dóme sv. Martina kázal a Večeru Pánovu vysluhoval radikálny kalvínsky kazateľ z Košíc Péter Alvinczy, najväčší kritik Petra Pázmánya, očitý svedok umučenia košických mučeníkov.