V Bratislave zomrela spisovateľka a novinárka Elsa Grailichová
04.05.1969
V Bratislave zomrela spisovateľka a novinárka Elsa Grailichová, pravidelná dopisovateľka novín Pressburger Zeitung, autorka krátkych poviedok z meštianskeho prostredia Prešporské interiéry, v ktorých zachytila miznúcu atmosféru starého Prešporka. Narodila sa 30. júla 1880 v rakúskom Albrechtsfelde.