V Bratislave zomrela herečka Frída Bachletová
28.12.1969
V Bratislave zomrela herečka Frída Bachletová, zaslúžilá umelkyňa, ktorá vytvorila bohatú galériu diferencovaných typov ženských hrdiniek. Narodila sa 17. marca 1901 v Ružomberku.