V Bratislave zomrela altistka Janka Gabčová-Kamasová
26.04.1999
V Bratislave zomrela altistka Janka Gabčová-Kamasová, dlhoročná sólistka Opery SND. Narodila sa 14. mája 1907 v Bytči.