V Bratislave zomrel významný slovenský kameraman Karol Krška
03.06.1989
V Bratislave zomrel významný slovenský kameraman Karol Krška, osobnosť zakladateľskej generácie slovenského filmu. Ako prvý na Slovensku použil v roku 1960 širokouhlý formát pri filme Františka Kudláča Na pochode sa vždy nespieva. Narodil sa 6. septembra 1920 v Koryčanoch.