V Bratislave zomrel významný slovenský hudobný skladateľ Ján Cikker
21.12.1989
V Bratislave zomrel významný slovenský hudobný skladateľ Ján Cikker, popredný predstaviteľ slovenskej hudobnej moderny, nositeľ Ceny UNESCO za hudbu, pedagóg Ilju Zeljenku či Mariána Vargu. Narodil sa 29. júla 1911 v Banskej Bystrici.