V Bratislave zomrel staviteľ Franz Römisch
21.11.1779
V Bratislave zomrel staviteľ Franz Römisch, ktorý v Bratislave postavil či prestaval viacero dôležitých objektov, napr. Bratislavský hrad, mestskú sýpku, De Pauliho palác, palác Uhorskej kráľovskej komory. Narodil sa v roku 1716 v Podboranoch.