V Bratislave zomrel stavebný inžinier Anton Turecký
09.06.1959
V Bratislave zomrel stavebný inžinier Anton Turecký, spoluzakladateľ Slovenskej vysokej školy technickej, priekopník stavebnej mechaniky na Slovensku, ktorý prispel k tvorbe slovenskej odbornej terminológie. Narodil sa 10. augusta 1902 v Slovenskej Ľupči.