V Bratislave zomrel spisovateľ Ľudo Zúbek
23.06.1969
V Bratislave zomrel spisovateľ Ľudo Zúbek, spolutvorca slovenského historického biografického románu, autor popularizačných kníh z histórie Bratislavy Moja Bratislava a Gaudeamus igitur alebo Sladký život študentský. Narodil sa 12. júla 1907 v Malackách.