V Bratislave zomrel spisovateľ Dominik Tatarka
10.05.1989
V Bratislave zomrel spisovateľ Dominik Tatarka preslávený dielom Démon súhlasu, v ktorom kritizoval minulý režim. Narodil sa 14. marca 1913 v Plevníku-Drienovom.