V Bratislave zomrel slovenský dirigent Ladislav Slovák
22.07.1999
V Bratislave zomrel slovenský dirigent Ladislav Slovák, národný umelec, v rokoch 1961 – 1981 šéfdirigent Slovenskej filharmónie. Narodil sa 10. septembra 1919 vo Veľkých Levároch.