V Bratislave zomrel saleziánsky kňaz Titus Zeman
08.01.1969
V Bratislave zomrel saleziánsky kňaz Titus Zeman, politický väzeň, odsúdený za pašovanie bohoslovcov do zahraničia. Vo väzení bol týraný, v čoho dôsledku zomrel. Za blahoslaveného bol vyhlásený 30. septembra 2017. Narodil sa 4. januára 1915 vo Vajnoroch. Od roku 2012 ho pripomínajú pamätné tabule na kostole vo Vajnoroch i na kostole na Miletičovej ulici.