V Bratislave zomrel predseda uhorskej komory a mecén umenia Ján Erdődy
15.04.1789
V Bratislave zomrel predseda uhorskej komory a mecén umenia Ján Erdődy, ktorý si v Bratislave vydržiaval opernú spoločnosť. Pravidelné predstavenia mali vysokú úroveň, niektoré diela tu zažili uhorskú premiéru. Narodil sa 22. mája 1723 v Pazonyi.