V Bratislave zomrel polyhistor, Veľká ozdoba Uhorska, Matej Bel
29.08.1749
V Bratislave zomrel polyhistor, Veľká ozdoba Uhorska, Matej Bel. Pôsobil ako rektor evanjelického lýcea, ktoré pozdvihol na európsku úroveň. Preslávil sa o.i. dielom Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku, v ktorom sumarizoval vlastivedné poznatky o Uhorsku, pričom veľký priestor venoval aj Bratislave. Narodil sa 24. marca 1684 v Očovej.