V Bratislave zomrel mestský farár Karl Heiller
24.03.1889
V Bratislave zomrel mestský farár Karl Heiller, kazateľ v Dóme sv. Martina a titulárny biskup, ktorý sa svojou dlhoročnou činnosťou v humanitných a kultúrnych spolkoch (bol napr. predsedom Cirkevného hudobného spolku) zaslúžil o všestranný rozvoj Bratislavy. Narodil sa 11. februára 1811 v Bratislave.