V Bratislave zomrel maliar Sebastián Majsch
21.04.1859
V Bratislave zomrel maliar Sebastián Majsch, autor viacerých obrazov s tematikou Bratislavy. Narodil sa 18. septembra 1807 v Bratislave.