V Bratislave zomrel lekár a odborný spisovateľ Károly Déván
17.03.1889
V Bratislave zomrel lekár a odborný spisovateľ Károly Déván, riaditeľ krajinskej nemocnice na Mickiewiczovej ulici. Narodil sa v roku 1807 v Botfalve.