V Bratislave zomrel katolícky biskup Jozef Rudňanský
24.11.1859
V Bratislave zomrel katolícky biskup Jozef Rudňanský, podporovateľ slovenskej náboženskej literatúry a Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej. Počas revolúcie 1848 – 49 patril k stúpencom boja za nezávislosť Uhorska, za čo sa ocitol vo väzení. Narodil sa 28. októbra 1788 v Trnave.