V Bratislave zomrel jazykovedec Jozef Ružička
20.03.1989
V Bratislave zomrel jazykovedec Jozef Ružička, bývalý riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, vynikajúci jazykovedec v oblasti gramatiky slovenského jazyka, významný organizátor vedeckého života slovenskej jazykovedy. Narodil sa 12. januára 1916 v Nových Zámkoch.