V Bratislave zomrel hudobný skladateľ Josef Kumlik
25.05.1869
V Bratislave zomrel hudobný skladateľ Josef Kumlik, spoluzakladateľ a dirigent Cirkevného hudobného spolku, s ktorým v roku 1835 ako jeden z prvých na svete naštudoval Missu solemnis L. van Beethovena. Narodil sa 10. augusta 1801 vo Viedni.