V Bratislave zomrel hudobný skladateľ a folklorista Janko Matuška
16.08.1959
V Bratislave zomrel hudobný skladateľ a folklorista Janko Matuška, zaslúžilý umelec, ktorý ako jeden z prvých vyhotovoval autentické zvukové záznamy slovenského folklóru. Narodil sa 25. októbra 1897 v Liptovskom Hrádku.