V Bratislave zomrel hlavný prepošt Hyacint Rónay
17.04.1889
V Bratislave zomrel hlavný prepošt Hyacint Rónay, učiteľ korunného princa Rudolfa, ktorého v paláci na Kapitulskej ulici navštívila v roku 1886 kráľovná Sissi. Narodil sa 13. mája 1814 v Székesfehérvári.