V Bratislave zomrel historik a archivár Július Barták
01.04.1959
V Bratislave zomrel historik a archivár Július Barták, autodidakt, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ Pôdohospodárskeho archívu, špecialista na dejiny lesníctva. Narodil sa 23. marca 1896 v Banskej Bystrici.