V Bratislave zomrel funkcionalistický architekt Emil Belluš
14.12.1979
V Bratislave zomrel funkcionalistický architekt Emil Belluš, projektant viacerých významných bratislavských budov (napr. Družstevné domy na Námestí SNP, Pavilón teoretických ústavov SVŠT na Námestí slobody, Nová radnica na Primaciálnom námestí, Hotel Devín, internát Mladá garda). Narodil sa 19. septembra 1899 v Slovenskej Ľupči.