V Bratislave zomrel dramatik Peter Karvaš
28.11.1999
V Bratislave zomrel dramatik Peter Karvaš, tajomník Zväzu slovenských spisovateľov, ktorý mal kvôli postoju k okupácii ČSSR zakázané publikovať až do roku 1990. Patril medzi najvýznamnejších a najplodnejších slovenských dramatikov. Narodil sa 25. apríla 1920 v Banskej Bystrici.