V Bratislave zomrel arcibiskup Jozef Batthyány
23.10.1799
V Bratislave zomrel ostrihomský arcibiskup Jozef Batthyány, podporovateľ reforiem Márie Terézie, odporca reforiem Jozefa II., proti ktorým vydal aj spis. V rokoch 1778 – 1781 dal postaviť Primaciálny palác na Primaciálnom námestí. Narodil sa 30. januára 1727 vo Viedni. Pochovaný je v Arcibiskupskej krypte pod Kaplnkou sv. Jána Almužníka Dómu sv. Martina.

Batthyány József (Wikipedia)