V Bratislave zomrel architekt Martin Kusý
24.02.1989
V Bratislave zomrel architekt Martin Kusý, profesor na VŠVU, autor troch súhrnných knižných diel o dejinách slovenskej architektúry. V Bratislave projektoval napr. AB Pravda na Štúrovej ulici a Fakultu strojného inžinierstva STU na Námestí slobody. Narodil sa 14. novembra 1916 v Dobroči.