V Bratislave zomrel akademický maliar Pavol Kováts
11.06.1959
V Bratislave zomrel akademický maliar Pavol Kováts, ktorý maľoval obrazy s motívmi Bratislavy (Bratislavské strechy na Zuckermandli, Bratislava v zime). Narodil sa 3. novembra 1891 v Győri.