V Bratislave zaznamenali najchladnejší decembrový deň
22.12.1969
V Bratislave zaznamenali najchladnejší decembrový deň od roku 1948, keď denné mrazy vyvrcholili hodnotou -9,6 °C.