V Bratislave založili Výskumný ústav zváračský
02.01.1949
Dnes už svetovo uznávaná inštitúcia vznikla zásluhou priekopníka slovenského zvárania Jozefa Čabelku, ktorý bol do roku 1961 jej riaditeľom.