V Bratislave založili Obilnú spoločnosť pre Slovensko
12.04.1939
V Bratislave založili Obilnú spoločnosť pre Slovensko, ktorá si zakrátko postavila podľa projektu Juraja Tvarožka svoju centrálu na Hlbokej ceste 2.