V Bratislave založili Hviezdoslavovu spoločnosť
10.03.1949
V Bratislave založili Hviezdoslavovu spoločnosť, ktorá nadväzovala na odkaz tohto básnika napr. vydavateľskou činnosťou, zásluhou o otvorenie Hviezdoslavovho múzea v Dolnom Kubíne atď.