V Bratislave začali vychádzať prvé robotnícke noviny
01.03.1879
V Bratislave začali vychádzať prvé robotnícke noviny socialistickej orientácie na území dnešného Slovenska (1.3.). Bola to po nemecky písaná Die Wahrheit (Pravda).