V Bratislave začal štrajk na protest proti nečinnosti župy
03.02.1919
V Bratislave sa začal štrajk na protest proti nečinnosti župy vo veci zlepšovania životných podmienok v meste. Prví zastavili prácu železničiari, zamestnanci pôšt a telegrafov, ku ktorým sa pripojili niektoré závody, na druhý deň bol štrajk všeobecný. Štrajk bol prerušený až 7. februára s výstrahou, že keď vláda nesplní požiadavky štrajkujúcich, bude obnovený.