V Bratislave vznikol nový divadelný súbor Cyrano
17.11.1999
V Bratislave vznikol nový divadelný súbor Cyrano.