V Bratislave sa uskutočnil zakladajúci zjazd Slovenskej lekárskej spoločnosti
24.04.1969
V Bratislave sa uskutočnil zakladajúci zjazd Slovenskej lekárskej spoločnosti.