V Bratislave sa objavili prvé trolejbusy
19.07.1909
V Bratislave sa objavili prvé trolejbusy, keď otvorili takmer 6 km dlhú trať smerujúcu z dnešného Námestia Franza Liszta na Železnú studničku. Trolejbusy jazdili do roku 1915, ich premávku obnovili až v roku 1941.