V Bratislave sa narodila sociálna a charitatívna pracovníčka Hedwig von Preysing
16.12.1849
V Bratislave sa narodila sociálna a charitatívna pracovníčka Hedwig von Preysing, zakladateľka viacerých pobočiek Ligy katolíckych žien, ktorá sa v jej rámci zaslúžila o zriadenie mliečnych kuchýň, dojčenských poradenských centier a ambulantných ošetrovateľských staníc. Zomrela 4. septembra 1938 v Echingu.