V Bratislave sa narodila klaviristka a hudobná skladateľka Stephanie von Wurmbrand-Stuppach
26.12.1849
V Bratislave sa narodila klaviristka a hudobná skladateľka Stephanie von Wurmbrand-Stuppach, žiačka Johannesa Brahmsa, ktorý jej prejavoval celoživotnú náklonnosť, držiteľka Striebornej medaily za umenie a vedu vojvodu Ernsta Coburského. Zomrela 16. februára 1919 vo Viedni.