V Bratislave sa narodil veľkoobchodník a rytec Michael Lazar Biedermann
13.08.1769
V Bratislave sa narodil veľkoobchodník a rytec Michael Lazar Biedermann, priekopník manufaktúr na spracovanie vlny a plátna v Rakúsku, ktorý odkryl veľké falšovanie rakúskych bankoviek v Nemecku. Zomrel 21. augusta 1848 v Badene.