V Bratislave sa narodil tanečník a choreograf Rudolph von Laban
15.12.1879
V Bratislave sa narodil tanečník a choreograf Rudolph von Laban, priekopník moderného tanca v Európe, svetovo uznávaný teoretik pohybu, prvý vynálezca komplexného tanečného písma v histórii. Zomrel 1. júla 1958 vo Weybridge.